FORZA(kis) για την Πρυτανεια

Περί πρυτανικών εκλογών ο λόγος

Ο Πρόεδρος της σχολής μας, κος Θεόδωρος Φορτσάκης σε ένα κείμενο προεκλογικής εκστρατείας για τις διεξαχθείσες πρυτανικές εκλογές μας έδειξε με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο το ποια θα είναι η επόμενη μέρα εντός του ελληνικού πανεπιστημίου μετά από αυτές και την εκλογή του στη θέση του Πρύτανη. Οι προγραμματικές θέσεις, που οδήγησαν και στην εκλογή του, συνοψίζονται στους παρακάτω άξονες.

  1. Άμεση επαναφορά όλων των πτυχών της πανεπιστημιακής ζωής σε τροχιά νομιμότητας, χωρίς παρεκκλίσεις, αρχής γενομένης από τη λειτουργία των θεσμικών οργάνων διοίκησης του Ιδρύματος.
  2. Φύλαξη των χώρων από εξωτερικές παρεμβάσεις για την ασφάλεια εργαζομένων και εκπαιδευομένων, προστασία της περιουσίας του Πανεπιστημίου, τήρηση της υγιεινής και της καθαριότητας των χώρων.
  3. Αξιολόγηση εξ υπαρχής των διοικητικών δομών και των διοικητικών υπαλλήλων και ενίσχυση του ρόλου του γενικού γραμματέα του Πανεπιστημίου, ο οποίος θα παρακολουθεί τη διαρκή αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό των διοικητικών υπηρεσιών. Ο Οργανισμός και ο Εσωτερικός Κανονισμός πρέπει να ολοκληρωθούν αμέσως.
  4. Ανάπτυξη ιδίων πόρων και απογαλακτισμός από τον αναιμικό και συνεχώς μειούμενο κρατικό προϋπολογισμό. Απαιτείται γι’ αυτό κατ’ αρχάς επωφελέστερη εκμετάλλευση της σημαντικής πανεπιστημιακής περιουσίας και επανεξέταση του ρόλου της ανώνυμης εταιρείας διαχείρισής της με τη βοήθεια έμπειρων ειδικών. Έπειτα, εξορθολογισμός των κονδυλίων έρευνας και δημιουργία του ειδικού νομικού προσώπου που προβλέπει η νομοθεσία. Επίσης, εξασφάλιση νέων προγραμμάτων για την αναβάθμιση των ερευνητικών εργαστηρίων και κλινικών.
  5. Ορθολογικότερη οργάνωση των Σχολών και των Τμημάτων με έλλογη κατανομή των γνωστικών αντικειμένων για αποτελεσματικότερη λειτουργία. Τα Προγράμματα Σπουδών, προπτυχιακά και μεταπτυχιακά, πρέπει συστηματικά να εκσυγχρονίζονται, να έχουν καλύτερη διεπικοινωνία και να δημιουργηθούν νέα.
  6. Τήρηση του προβλεπόμενου ανώτατου χρόνου φοίτησης, με ειδικό καθεστώς, όμως, για τους εργαζομένους και με δυνατότητα των παλαιών φοιτητών να λάβουν το πτυχίο τους σε εύλογο χρονικό διάστημα, αν ζητήσουν επικαιροποίηση του προγράμματος σπουδών τους.
  7. Δυναμική ένταξη του Πανεπιστημίου σε μεγάλα αναγνωρισμένα ξένα ακαδημαϊκά δίκτυα, με σημαντική ενίσχυση της διεθνούς επιστημονικής παρουσίας μας και ανάπτυξη κοινών τίτλων σπουδών.
  8. Επιβάλλεται η ουσιαστική επανασύνδεση του Πανεπιστημίου μας με την ελληνική κοινωνία, με την οποία οι δεσμοί έχουν έως ένα βαθμό διαρραγεί. Αυτή θα στηριχθεί στην ανάδειξη ενός Δημόσιου Πανεπιστημίου που λειτουργεί με βάση την αριστεία και την αξιοκρατία, με αντικειμενική αξιολόγηση στο πλαίσιο του υγιούς ακαδημαϊκού ανταγωνισμού.

Λίγο πολύ όλες αυτές οι θέσεις δεν πρέπει να ιδωθούν ως διάσπαρτες και ξέχωρες μεταξύ τους, αλλά ως μια ολότητα. Ένα πανεπιστήμιο αυταρχικότερο, με εντατικοποιημένους ρυθμούς σπουδών, αξιολογημένο με βάση τα πρότυπα ευρωπαϊκών πανεπιστημίων και με διαγραφές σε αυστηρά χρονικά πλαίσια δεν είναι άλλο από το πανεπιστήμιο της εκπαιδευτικής αναδιάρθρωσης. Καταλαβαίνουμε, λοιπόν, ότι αν κάποιος θελήσει να διεκδικήσει τον πρυτανικό θώκο, είναι σαφές πως πρέπει να συμμορφώνεται σε αυτές τις απαιτήσεις και να συγκεντρώνει όλα εκείνα τα αυταρχικά χαρακτηριστικά, που θα τον καταστήσουν τον “κατάλληλο άνθρωπο για την κατάλληλη θέση”.

-Η επόμενη μέρα των Πρυτανικών εκλογών-

Όργανα διοίκησης: Ένα προηγούμενο διάστημα, είχαν συγκροτηθεί ήδη αυταρχικά όργανα, όπως το Συμβούλιο Ιδρύματος και οι νέες Κοσμητείες ( με το σχέδιο Αθηνά ) . Με τα νέα χαρακτηριστικά που συμπυκνώνονται στο πρόσωπο του Πρύτανη, ασφαλώς δεν μπορούμε να παραβλέψουμε ότι θα υπάρξει η ίδια αυταρχική κατεύθυνση εντός της Συγκλήτου και του τρόπου λειτουργίας της. Το αυταρχικότερο πρόσωπο, το οποίο θα κληθεί να επιδείξει η Σύγκλητος το επόμενο διάστημα επιτάσσεται από την αναγκαιότητα υλοποίησης της εκπαιδευτικής αναδιάρθρωσης και έχει ως σαφή αποδέκτη τους Φοιτητικούς Συλλόγους. Η δυνατότητα που είχαν οι φοιτητές να παρεμβαίνουν στη Σύγκλητο και να επηρεάζουν την πορεία των αποφάσεων ασκώντας πιέσεις πλέον συναντά μεγάλα εμπόδια. Είναι, δηλαδή, ένα ακόμα βήμα στην προσπάθεια φίμωσης των ΦΣ και των αγώνων τους για τη διεκδίκηση συλλογικών αιτημάτων.

Εκπαιδευτική αναδιάρθρωση: Οι υποσχέσεις του νέου Πρύτανη είναι κάτι παραπάνω από σαφείς. Πρότυπος εσωτερικός Κανονισμός και Οργανισμός θα περάσουν άμεσα. Βέβαια, αυτή η κατάσταση, που θα διαμορφωθεί δεν είναι κάτι το εντελώς καινούργιο, καθώς υπάρχουν ξεκάθαρα δείγματα γραφής σε αυτήν την κατεύθυνση. Ειδικότερα, η ψήφιση του Προσχεδίου του Οργανισμού με πραξικοπηματικό τρόπο, χωρίς να ληφθούν υπόψη οι φωνές των Φοιτητικών Συλλόγων, η απόφαση για είσοδο security στις σχολές και η επαναπρόσληψη των καθαριστριών στο Πανεπιστήμιο με 2 ευρώ (!!) την ώρα αποτελούν προπομπούς της νέας τάξης πραγμάτων. Στο επόμενο διάστημα η Σύγκλητος θα επιδιώξει την επικύρωση των διαγραφών, τη διάσπαση των πτυχίων μας και την πλήρη περικοπή των φοιτητικών παροχών. Οι ξεκάθαρες θέσεις του νέου Πρύτανη του ΕΚΠΑ είναι ενδεικτικές του ρόλου, που θα παίξει το επόμενο διάστημα σχετικά με την εφαρμογή της αναδιάρθρωσης σε πλήρη ταύτιση με το σχέδιο του Υπουργείου.

Ασφαλώς  για μας δεν υφίσταται ζήτημα μεμονωμένης και προσωπικής καταδίκης του Φορτσάκη ή άλλου υποψηφίου, ο οποίος εν τέλει δεν εξελέγη. Αυτό, γιατί γνωρίζουμε ότι εν τέλει στόχος του Υπουργείου δεν είναι η ανάδειξη συγκεκριμένης περσόνας στην Πρυτανική Αρχή, αλλά η υλοποίηση του συγκεκριμένου σχεδίου για το χώρο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Παρατηρούμε ότι οι κινήσεις προς την υλοποίηση της εκπαιδευτικής αναδιάρθρωσης βαθαίνουν όλο και περισσότερο και οι Φοιτητικοί Σύλλογοι θα πρέπει να είναι έτοιμοι να δώσουν μια διπλή μάχη το επόμενο διάστημα. Από τη μία στο εσωτερικό των σχολών τους θα πρέπει να έρθουν σε αντιπαράθεση με τα όργανα της σχολής τους και το καθηγητικό σώμα ειδικά σε σχολές όπως η Νομική, που το καθηγητικό μπλοκ συσπειρώνεται γύρω από μια αναδιαρθρωτική τοποθέτηση και από την άλλη να έρθουν σε σύγκρουση με το Υπουργείο και αυτούς τους φορείς εντός Πανεπιστημίου  που έχουν επιφορτιστεί με την εφαρμογή της αναδιάρθρωσης.

Advertisements

One comment

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Google photo

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s